Rapport från Finansdepartementet

Kommuniké från det Finansiella stabilitetsrådets möte den 23 maj 2014

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 23 maj hade Finansiella stabilitetsrådet sitt andra möte där företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken deltog. Rådet diskuterade det aktuella stabilitetsläget och de risker som hotar den finansiella stabiliteten.