Beräkningskonventioner 2015

Ladda ner:

Rapporten innehåller konventioner för beräkning och redovisning av offentligfinansiella effekter vid ändrade skatte- och avgiftsregler. Syftet är att åstadkomma en öppen och konsistent beräkning och redovisning av olika offentligfinansiella effekter.

Beräkningskonventioner 2015 är en rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet.

Tillägg:

I Beräkningskonventioner 2015 anges skatteåtgärder enligt Budgetpropositionen för 2015. I december 2014 antog riksdagen inte budgetpropositionen utan sa i stället ja till det gemensamma budgetförslag för 2015 som Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna lämnat.

En del åtgärder finns med både i regeringens budgetpropositionen för 2015 och det av riksdagen antagna budgetförslaget. Följande skatteåtgärder trädde inte i kraft den 1 januari 2015 då de inte antogs av riksdagen i december 2014:

  • Avtrappat jobbskatteavdrag
  • Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt
  • Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga
  • Särskild löneskatt för äldre
  • Slopad avdragsrätt för förvaltningsuppgifter
  • Förändringar inom RUT-avdraget, dvs. läx-RUT slopas inte
  • Sänkt skatt för pensionärer
  • Höjd skatt på bekämpningsmedel
  • Höjd skatt på naturgrus
  • Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftreaktorer