Rapport från Miljödepartementet

Rapport: OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik 2014

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Denna rapport innehåller granskningen av Sveriges miljöpolitik 2014. OECD granskar regelbundet sina medlemsländers miljöpolitik och detta är den tredje granskningen som OECD gör av Sveriges miljöarbete.

I rapporten granskas Sveriges miljöpolitik och framsteg sedan OECD:s förra granskning 2004. Framstegen i fråga om att nå de nationella målen och de internationella åtagandena utgör grunden för bedömningen av landets miljöarbete. Dessa mål och åtaganden kan vara breda visioner eller kvalitativa och kvantitativa mål. Det görs skillnad mellan intentioner, åtgärder och resultat. Bedömningen av miljöarbetet görs också mot bakgrund av Sveriges tidigare miljöprestationer, det nuvarande tillståndet för miljön, den fysiska tillgången på naturresurser, ekonomiska förhållanden och demografiska trender.

I granskningen presenteras 27 rekommendationer för att ta itu med utmaningarna. Bland annat föreslås olika sätt att effektivisera Sveriges system med miljökvalitetsmål. Sverige rekommenderas att utvidga sitt användande av miljörelaterade skatter och prissättningsinstrument, särskilt på andra områden än energianvändning, att utarbeta en strategisk handlingsplan för att nå de klimatpolitiska målen och en övergripande nationell vatten- och havsstrategi.