Rapport från Miljödepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med FN:s miljöprogram (UNEP) 2015–2018

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för allt svenskt samarbete med FN:s miljöprogram (UNEP) för perioden 2015–2018.

Ladda ner:

UNEP

FN:s miljöprogram, United Nations Environment Programme, UNEP, bildades av FN:s generalförsamling år 1972. UNEP:s huvuduppgifter är att främja samarbete och driva policys på miljöområdet, att övervaka miljösituationen i världen samt att bidra till att sprida resultat från miljöforskning. UNEP har även ett samordningsansvar för miljöfrågorna inom FN. UNEP är värd för ett flertal sekretariat, däribland CCAC-sekretariatet, sekretariatet för det 10-åriga ramverket för konsumtion och produktion samt Minamatasekretariatet (kvicksilverkonventionen). UNEP har sitt huvudkontor i Nairobi, Kenya. UNEP:s högsta beslutande organ är FN:s miljöförsamling, UNEA. UNEA sammanträder vartannat år.