Rapport från Miljödepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med FN:s miljöprogram (UNEP) 2015–2018

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för allt svenskt samarbete med FN:s miljöprogram (UNEP) för perioden 2015–2018.

Ladda ner:

FN:s miljöprogram (Unep)

FN:s miljöprogram, United Nations Environment Programme, Unep, bildades av FN:s generalförsamling år 1972. Uneps huvuduppgifter är att främja samarbete och driva policys på miljöområdet, att övervaka miljösituationen i världen samt att bidra till att sprida resultat från miljöforskning. Unep har även ett samordningsansvar för miljöfrågorna inom FN. Unep har sitt huvudkontor i Nairobi, Kenya. Uneps högsta beslutande organ är FN:s miljöförsamling, Unea. UNea sammanträder vartannat år.

Den 2–3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972.