Rapport från Näringsdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari–december 2015

Publicerad

Ladda ner:

• Omsättningen minskade med 1 procent och uppgick till 346,1 (350,0) miljarder kronor.

• Resultatet efter skatt minskade och uppgick till -1,8 (16,5) miljarder kronor, främst orsakat av lägre resultat i Vattenfall och nedskrivningar i LKAB.

• Avkastning på eget kapital minskade till 0,4 (4,9) procent.

• Bruttoinvesteringarna ökade med 2 procent och uppgick till 49,0 (47,9) miljarder kronor.

• Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav minskade med 15 procent till 69,8 (82,4) miljarder kronor.