Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Finansdepartementet

Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017

Publicerad

Framsidan på rapporten som föreställer solpaneler.

Regeringen beslutade den 22 december 2016 nedanstående ägarpolicy för bolag med
statligt ägande. Policyn ska tillämpas från och med den 1 januari 2017 och ersätter tidigare ägarpolicy som beslutades 2015. Regeringens riktlinjer för extern rapportering och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ingår i statens ägarpolicy.

Ladda ner:

Laddar...