Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2018

Ladda ner:

I riktlinjebeslutet för 2018 görs löptiden i den nominella kronskuldens något längre. Detta minskar den framtida kostnadsvariationen för statsskulden och kan göras till en låg kostnad eftersom löptidspremierna är fortsatt låga. Det görs även rent tekniska förändringar i löptidsstyrningen av den nominella kronskulden. Det nuvarande volymrikvärdet utgår och ersätts av ett löptidsintervall för hela den nominella kronskulden.

Styrningen av de övriga skuldslagens löptid behålls oförändrad liksom styrningen av statsskuldens sammansättning.

Löptiden (i termer av duration) för de tre skuldslagen
ska styras mot

  • Valutaskuld: 0‒1 år
  • Real kronskuld: 6–9 år
  • Nominell kronskuld: 4,3–5,5 år

Statsskuldens sammansättning ska styras mot

  • Valutaskuld: Minskning med högst 30 miljarder kronor per år
  • Real kronskuld: 20 procent (långsiktigt)
  • Nominell kronskuld ska utgöra resterande andel