Rapport från Finansdepartementet

Sveriges konvergensprogram 2018

Publicerad

Ladda ner:

Från och med 2010 har rapporteringen inom stabilitets- och tillväxtpakten anpassats efter den europeiska terminen i syfte att förstärka den ekonomisk-politiska övervakningen. Konvergensprogrammet och den nationella handlingsplanen överlämnas därför på våren. Budget- och strukturpolitiken kan därmed bedömas på ett konsistent sätt och rekommendationer kan ges till medlemsstaterna när budgetarbetet fortfarande är i förberedelsefasen.

Sveriges konvergensprogram 2018 baseras på 2018 års ekonomiska
vårproposition (prop. 2018/16:100), som regeringen överlämnade till
riksdagen den 16 april 2018. Riksdagens finansutskott informerades om
konvergensprogrammet den 24 april 2018. Den 26 april 2018 beslutade
regeringen konvergensprogrammet.

Riksdagens EU-nämnd tog del av Europeiska kommissionens förslag
till landspecifika rekommendationer i juni 2017.