Rapport från Miljödepartementet

Nationell bokföringsplan för skogsbruket för perioden 2021–2025 enligt LULUCF-förordningen Diarienummer: M2019/00180/Kl

Publicerad

Sveriges nationella bokföringsplan för skogsbruket, inklusive en föreslagen referensnivå för skog, för perioden 2021–2025.

Ladda ner: