Rapport från Näringsdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari–juni 2019

Publicerad

Ladda ner:

  • Omsättningen ökade med 9,0 procent och uppgick till 186,3 (170,9) miljarder kronor.
  • Resultatet efter skatt ökade och uppgick till 22,9 (19,3) miljarder kronor. Resultatförbättringen förklaras framför allt av stärkta resultat i Vattenfall och LKAB.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 12,3 (11,6) procent.
  • Bruttoinvesteringarna ökade med 29,3 procent och uppgick till 23,0 (17,8) miljarder kronor.
  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav minskade med 2,4 procent till 67,3 miljarder kronor.