Rapport från Finansdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari–juni 2020

Publicerad

Ladda ner:

  • Omsättningen minskade med 4,4 procent och uppgick till 178,1 (186,4) miljarder kronor.
  • Resultatet efter skatt minskade och uppgick till 6,6 (22,9) miljarder kronor. Resultatförsämringen förklaras framför allt av minskat resultat i Vattenfall och LKAB.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 8,2 (12,3) procent.
  • Bruttoinvesteringarna minskade med 8,5 procent och uppgick till 21,3 (23,3) miljarder kronor.
  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav minskade med 14,0 procent till 56,6 miljarder kronor.