Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Finansdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari–december 2020

Publicerad

Ladda ner:

Resultaten i korthet:

  • Omsättningen minskade med 2,3 procent och uppgick till 362,9 (371,4) miljarder kronor.
  • Resultatet efter skatt minskade och uppgick till 28,8 (46,6) miljarder kronor. Resultatförsämringen förklaras framför allt av minskat resultat i Telia Company och Vattenfall.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 7,1 (12,6) procent. 
  • Bruttoinvesteringarna minskade med 8,6 procent och uppgick till 45,7 (50,0) miljarder kronor.
  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav minskade med 12,3 procent till 57,7 miljarder kronor.
  • För verksamhetsåret 2020 förväntas utdelningarna från de statligt ägda bolagen uppgå till cirka 21,5 (18,7) miljarder kronor.

Pressmeddelande: Den statliga bolagsportföljen påverkad av pandemin

Omsättningen för den statliga bolagsportföljen minskade med 2,3 procent under perioden januari–december 2020. Det visar den rapport som publiceras idag.

Laddar...