Rapport från Finansdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari–juni 2021

Publicerad

Ladda ner:

  • Omsättningen ökade med 9,4 procent och uppgick till 194,9 (178,1) miljarder kronor.
  • Resultatet efter skatt ökade och uppgick till 51,9 (6,0) miljarder kronor. Resultatförbättringen förklaras framför allt av ökat resultat i Vattenfall och LKAB.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 17,9 (8,2) procent.
  • Bruttoinvesteringarna ökade med 5,7 procent och uppgick till 21,7 (20,5) miljarder kronor.
  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav ökade med 12,0 procent till 64,6 miljarder kronor.