Rapport från Finansdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari–december 2021

Publicerad

Ladda ner:

Resultat i korthet:

  • Omsättningen ökade med 12,6 procent och uppgick till 408,6 (362,9) miljarder kronor.
  • Resultatet efter skatt ökade och uppgick till 101,1 (28,7) miljarder kronor. Resultatförbättringen förklaras framför allt av ökat resultat i Vattenfall, Telia Company och LKAB.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 20,7 (7,0) procent.
  • Bruttoinvesteringarna ökade med 7,4 procent och uppgick till 49,0 (45,6) miljarder kronor.
  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav ökade med 2,5 procent till 59,2 miljarder kronor.
  • För verksamhetsåret 2021 förväntas utdelningarna från de statligt ägda bolagen uppgå till cirka 49,7 (21,5) miljarder kronor, vilket är en rekordnotering.