Rapport från Finansdepartementet

Teknisk bilaga till Fördelningspolitisk redogörelse april 2022

Publicerad

Ladda ner:

Denna bilaga innehåller en beskrivning av de datamaterial, modeller, metoder, begrepp och definitioner som används i 2022 års fördelningspolitiska redogörelse (prop. 2021/22:100 bilaga 2).