Rapport från Finansdepartementet

Teknisk bilaga till Fördelningspolitisk redogörelse april 2023

Publicerad

Ladda ner:

Denna bilaga innehåller en beskrivning av de datamaterial, modeller, metoder, begrepp och definitioner som används i 2023 års fördelningspolitiska redogörelse (prop. 2022/23:100 bilaga 2).