Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Säkrare grannskap - osäker värld Ds 2003:8

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna rapport utvärderar Försvarsberedningen händelseutvecklingen på det säkerhetspolitiska området från år 2001 till 2003. Beskrivningen av omvärldsutvecklingen och slutsatser för svensk säkerhetspolitik sker i huvudsak mot bakgrund av utvidgningarna av EU och Nato, utvecklingen i Ryssland samt konsekvenser i vid mening av terroristattackerna i USA den 11 september 2001.