Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Statsrådsberedningen

Framtidskommissionens första delutredning: På vägen till en grönare framtid - utmaningar och möjligheter Ds 2013:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Fokus för rapporten är hur en grön omställning kan åstadkommas. En utgångspunkt är att vi behöver bättre kunskap om kopplingen mellan miljön och den mänskliga välfärden. Kunskapen måste i sin tur omsättas till politik som styr åt ökad hållbarhet. Hållbar tillväxt är innovativ tillväxt, där påverkan på miljön och klimatet räknas in. En grön ekonomi kan ge ett säkrare fundament för framtidens välfärd. Insatser för att nå dit krävs inom alla sektorer av ekonomin.

Laddar...