Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Ändring av målet för mediepolitiken som avser att motverka skadliga inslag i massmedierna Ku2014/772/MFI

Publicerad · Uppdaterad

Denna publikation togs fram under mandatperioden 2010-2014. Denna promemoria innehåller förslag till ändring av det mål för mediepolitiken som avser att motverka skadliga inslag i massmedierna.

Ladda ner:

Förslaget bygger delvis på slutrapporten Resultatindikatorer för medie-området (dnr Ku2012/1658/MFI) från Myndigheten för radio och tv. Förslag: Målet för området Medier om att motverka skadliga inslag i massmedierna ska ändras. Målet ska i stället vara att motverka skadlig mediepåverkan. Sista svarsdatum för remissvar är 30 maj.