Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Kostnadsfria läkemedel för barn Ds 2014:42

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås att lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ändras. Ändringarna innebär att läkemedel och andra förmånsberättigade varor som avses i 15–18 §§ lagen om läkemedelsförmåner m.m. ska vara kostadsfria för en förmånsberättigad person som inte har fyllt 18 år.

Laddar...