Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Promemoria Jordbruks- och skogsbruksfordon – godkännande och marknadskontroll

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag på de författningar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon.

Det gällande Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt system komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon har omarbetats och ersatts av Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon. Genom förordningen upphävs ramdirektivet 2003/37/EG.

Laddar...