Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

Publicerad

Uppräkningen av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 ska begränsas. Det föreslår Finansdepartementet i en promemoria som skickas ut på remiss i dag.

Ladda ner:

I budgetpropositionen för 2016 aviserade regeringen ett förslag om att begränsa uppräkningen av den nedre skiktgränsen för statlig inkomst­skatt för 2017 till konsumentprisindex plus en procentenhet.
Finansdeparte­mentet skickar i dag en promemoria på remiss med förslag om en sådan begränsning. Den nedre skiktgränsen beräknas därmed enligt nuvarande prognos uppgå till 438 400 kronor för 2017. Utan begränsningen av uppräkningen beräknas den nedre skiktgränsen uppgå till 442 700 kronor för 2017. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 1,13 miljarder kronor 2017.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

 

Genvägar