Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Ändringar i jaktförordningen (1987:905) i syfte att underlätta för rullstolsburna personer med bestående rörelsehinder att jaga

Publicerad

I promemorian föreslås vissa ändringar i jaktförordningen (1987:905) i syfte att göra det möjligt för rullstolsburna personer med bestående rörelsehinder att jaga fler djurarter från ett motordrivet fordon än vad som är möjligt i dag.

Ladda ner:

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.