Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller

Publicerad

I promemorian föreslås en ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd som möjliggör att flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage delvis får täckas på annat sätt än genom en avgift från flygföretagen om det behövs för att hantera de ekonomiska effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller

    I promemorian föreslås en ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd som möjliggör att flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage delvis får täckas på annat sätt än genom en avgift från flygföretagen om det behövs för att hantera de ekonomiska effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition