Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Kompensation för höga drivmedelskostnader

Publicerad

I promemorian föreslås en ny lag som innebär att en fysisk person som den 1 mars 2022 ägde en personbil klass I ska få ersättning med 1 000 kronor. Undantag görs för vissa fordon. För den fordonsägare som samma dag bodde i någon av vissa angivna kommuner ska ytterligare ersättning lämnas med 500 kronor. Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Ladda ner: