Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Särskilda exportkreditgarantier för Ukraina

Publicerad

I denna promemoria föreslås en ny förordning om särskilda exportkreditgarantier för Ukraina.

Ladda ner:

Till följd av Rysslands invasion har Ukraina ett stort behov av stöd från omvärlden i sitt uppbyggnadsarbete. Det finns även ett stort behov av stöd för att en fungerande ekonomisk aktivitet på alla nivåer i samhället ska kunna upprätthållas.

Näringslivet kan spela en viktig roll i uppbyggnaden av och upprätthållandet av ekonomisk aktivitet i Ukraina. Svenska företag skulle kunna bidra med kompetens och produkter i världsklass och därmed få en potentiellt viktig roll i detta arbete, antingen genom att etablera nya samarbeten eller genom att fortsätta tidigare engagemang. Den höga riskexponeringen är dock ett hinder för företagen att exportera till Ukraina.

På grund av den mycket stora osäkerheten och risken som är förknippad med att idag göra affärer i Ukraina har företag efterfrågat exportkreditgarantier för att försäkra sig för risken för utebliven betalning.

Enligt nuvarande regelverk är det förenat med mycket stora svårigheter att utfärda garantier för exportaffärer till Ukraina.

Av den anledningen föreslås i denna promemoria en ny förordning om särskilda exportkreditgarantier för Ukraina. Det nya regelverket ska möjliggöra garantigivning för exportaffärer under nuvarande omständigheter. Exportkreditnämnden föreslås bli den myndighet som får rätt att utfärda sådana exportkreditgarantier.

Laddar...