Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till Utredningen om allmännyttans villkor Dir 2007:73

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Enligt utredningens ursprungliga direktiv ska allmännyttiga bostadsföretag följa en långsiktig självkostnadsprincip. Detta kan begränsa utredarens möjligheter att lägga fram förslag till förändringar som är förenliga med EG-rätten. Denna restriktion tas nu bort. Utredaren skall särskilt pröva i vilken utsträckning begränsade avkastningskrav på kommunala bostadsföretag och direkta och indirekta stöd är förenliga med EG-rätten.
Laddar...