Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Ordning och reda i vården 2018:14

Publicerad

Utredaren får i tilläggsuppdrag att analysera hur ett långsiktigt hållbart system för så kallade nätdoktorer ska skapas, som inte innebär kompromisser med principen om behovsstyrd vård.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 18 december 2017 kommittédirektiv Ordning och reda i vården (dir 2017:128). Enligt direktiven ska uppdraget delredovisas den 15 juni 2018 och slutredovisas den 31 december 2018.