Hoppa till huvudinnehåll

Ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin Dir. 2022:72

Publicerad

En särskild utredare ska kartlägga vilka varor och tjänster i Sverige som har väsentlig betydelse för upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet eller där allvarliga konsekvenser i övrigt riskerar att uppstå om varan eller tjänsten inte tillgängliggörs.

Ladda ner:

Syftet är att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning och därigenom säkerställa tillgång till samhällsviktiga varor och tjänster vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.

Utredaren ska bl.a.

  • analysera ansvarsfördelningen mellan myndigheter,
  • föreslå utökat samhällsuppdrag avseende industriforskning, provning och certifiering,
  • utreda regeringens möjlighet att besluta om tillfälligt miljötillstånd för
    samhällsviktig verksamhet,
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Ett delbetänkande ska lämnas senast den 30 december 2022 i den del som avser uppdraget om miljötillstånd för samhällsviktig verksamhet. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

Laddar...