Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

En översyn av mindre myndigheters uppgifter och organisering Dir. 2023:132

Publicerad

En särskild utredare ska analysera de mindre myndigheternas verksamhet, uppgifter och organisering.

Ladda ner:

Med mindre myndigheter avses som huvudregel de förvaltningsmyndigheter under regeringen som har upp till 100 årsarbetskrafter. Syftet med utredningen är att skapa bättre förutsättningar för regeringens styrning samt att främja en välfungerande statsförvaltning med hög kostnadseffektivitet och hög samhällsekonomisk effektivitet.

Utredaren ska bl.a.

  • analysera om de mindre myndigheternas verksamhet och uppgifter är
    motiverade offentliga åtaganden, och om dessa i så fall bör utföras av
    staten,
  • analysera vilka av de mindre myndigheternas uppgifter som är närliggande eller överlappande med andra myndigheters uppgifter,
  • utifrån analysen och vid behov föreslå vilka myndigheter eller delar av myndigheters verksamhet som bör avvecklas, samt till vilken eller vilka myndigheter som eventuellt kvarvarande uppgifter bör överföras, och
  • vid behov föreslå former för utökad resurssamverkan mellan myndigheter eller andra åtgärder för att de mindre myndigheternas stödverksamheter ska uppnå en högre kostnadseffektivitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2024.

Utredare

Den tidigare generaldirektören Ulf Bengtsson har den 18 december utsetts av regeringen till särskild utredare för att se över mindre myndigheters uppgifter och organisering.

Ulf Bengtsson är bland annat tidigare budgetchef i Finansdepartementet och har varit generaldirektör för Försvarsmakten och Arbetsgivarverket.

Laddar...