Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Utökade befogenheter för Skatteverket inom brottsbekämpning och folkbokföring Dir. 2023:134

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av straffbestämmelserna i folkbokföringslagen och bl.a. lämna förslag på hur ett utvidgat straffansvar bör utformas.

Ladda ner:

I uppdraget ingår också att se över om Skatteverkets möjligheter att använda biometriska uppgifter inom folkbokföringsverksamheten kan förstärkas. Utredaren ska även undersöka om Skatteverket bör ges utökade befogenheter inom brottsbekämpningen. Syftet är att skapa ändamålsenliga och effektiva regler som förbättrar Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och brottsbekämpande verksamhet.

Utredaren ska bl.a.

  • analysera och ta ställning till om, och i sådana fall hur, ett utvidgat
    straffansvar i folkbokföringslagen bör utformas,
  • analysera och ta ställning till om Skatteverket ska få möjlighet att lagra och på annat sätt behandla ansiktsbilder och fingeravtryck samt de biometriska uppgifterna som tas fram ur dessa i ärenden om folkbokföring och samordningsnummer,
  • analysera och ta ställning till om Skatteverket gällande vissa brott ska ges befogenhet att inleda förundersökning, och
  • lämna författningsförslag oavsett ställningstagande i sak.


Uppdraget ska redovisas senast den 28 maj 2025.