Hoppa till huvudinnehåll

Kompensation för höga drivmedelskostnader

Publicerad

I lagrådsremissen lämnas förslag som syftar till att minska effekterna av de höga drivmedelspriser som uppstått som en följd av Rysslands invasion av Ukraina. En ny lag föreslås som innebär att en fysisk person som den 28 februari 2022 ägde en personbil klass I ska få ersättning med 1 000 kronor. Undantag görs för vissa fordon. För den fordonsägare som samma dag bodde i någon av vissa angivna kommuner ska ytterligare ersättning lämnas med 500 kronor.

Ladda ner:

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022 och upphöra att gälla vid utgången av december 2022.

Laddar...