Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Vissa förändringar på F-skattens område

Publicerad

För att förbättra villkoren att starta, driva och utveckla företag samt förebygga brottslighet behöver F-skattesystemet vara utformat så att det seriösa näringslivet skyddas och osund konkurrens och den kriminella ekonomin motverkas. I denna lagrådsremiss föreslår Regeringen därför åtgärder som stärker Skatteverkets kontroller av företag som har F-skatt.

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås bland annat att

  • ett godkännande för F-skatt kan tidsbegränsas om den sökande begär det
  • den som är godkänd för F-skatt ska, om Skatteverket genom ett föreläggande begär det, tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för att kontrollera om förutsättningarna för att vara godkänd för F-skatt är uppfyllda. En ny grund för återkallelse föreslås om den som är godkänd för F-skatt inte följer ett sådant föreläggande
  • den personkrets som ska tas hänsyn till vid såväl godkännande som återkallelse utvidgas när sökanden är ett fåmansföretag eller en fysisk person som under de senaste två åren har varit företagsledare i ett fåmansföretag
  • endast när det finns särskilda skäl får den som inte har betalat skatter eller avgifter som lämnats för indrivning godkännas för F-skatt. Bestämmelsen om återkallelse av godkännande för F-skatt när det gäller obetalda skatter och avgifter ändras så att det sammanlagda beloppet ska uppgå till ett halvt prisbasbelopp eller mer.

Vidare föreslås att ett nytt hinder för godkännande, och en ny grund för återkallelse, införs för den som inte har följt ett beslut om återbetalning enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Vissa förändringar på F-skattens område

    För att förbättra villkoren att starta, driva och utveckla företag samt förebygga brottslighet behöver F-skattesystemet vara utformat så att det seriösa näringslivet skyddas och osund konkurrens och den kriminella ekonomin motverkas. I denna lagrådsremiss föreslår Regeringen därför åtgärder som stärker Skatteverkets kontroller av företag som har F-skatt.

Proposition

Laddar...