Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor SOU 2018:49

Publicerad

Ladda ner:

F-skatteutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att se över
F-skattesystemet och analysera systemets effekter i vissa avseenden i syfte att bl.a. bekämpa skattefusk och skatteundandragande. I delbetänkandet har företeelserna falska egenföretagare och egenanställning eller liknande analyserats.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition