Proposition från Socialdepartementet

Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken Prop. 2005/06:155

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till nya mål för jämställdhetspolitiken. Det övergripande målet föreslås vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Som delmål föreslås: En jämn fördelning av makt och inflytande. Ekonomisk jämställdhet. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Regeringen kommer att utarbeta etappmål samt indikatorer för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken.