Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna Prop 2016/17:219

Publicerad

Ladda ner:

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen om
en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.
Ändringarna ger möjlighet att behandla ytterligare uppgifter i databasen
för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Laddar...