Proposition från Utrikesdepartementet

Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan 2017/18:160

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet om Ecuadors anslutning till EU:s och dess medlemsstaters frihandelsavtal med Colombia och Peru. Förhandlingar om ett frihandelsavtal inleddes i januari 2009 mellan å ena sidan EU och å andra sidan Colombia, Peru och Ecuador.

Ladda ner: