Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset Prop. 2020/21:84

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare ändringar i statens budget för 2021 med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

I propositionen föreslås att medel tillförs för förlängda ersättningar för
sjuklönekostnader, karensavdrag och karensdagar för egenföretagare.
Medel tillförs också för ett nytt tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa
företag samt för utökningar av omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och av stödet till handelsbolag. Vidare tillförs medel bl.a. för ersättning till regionerna för antigentester (snabbtester) för covid-19, för stöd till kultur och idrott, för förlängt slopat fribelopp för studiemedel samt för tillsyn i enlighet med lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...