Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2024 – Ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina Prop. 2023/24:155

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2024. Förslagen är en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag om ett bemyndigande för regeringen att skänka försvarsmateriel till Ukraina som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, och om ett ökat bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag för att kunna ersätta materielen. Propositionen innehåller även förslag som avser utbildningsinsatser och säkerhetsskyddsåtgärder i Ukraina samt bidrag till fonder och bilaterala och multilaterala donationsprojekt som upprättats i syfte att stödja landet. Propositionen innehåller också förslag om ett bemyndigande för regeringen att besluta om försäljning av jaktrobotar till Amerikas förenta stater.

Laddar...