Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Nya regler om mervärdesskatt för små företag och ändrade regler för vissa tjänster och konstverk Prop. 2023/24:149

Publicerad

I denna proposition föreslås nya regler och ändringar i mervärdesskattelagen (2023:200) med anledning av ändringar som beslutats i mervärdesskattedirektivet (direktiv 2006/112/EG).

Ladda ner:

I propositionen föreslås att omsättningsgränsen för mervärdesskatt höjs till 120 000 kronor och att företag som är etablerade i andra EU-länder får möjlighet att tillämpa omsättningsgränsen i Sverige. Vidare får företag som är etablerade i Sverige möjlighet att tillämpa undantag från skatteplikt i andra EU-länder. Det föreslås också att fler får utfärda förenklad faktura.

Dessutom föreslås att vissa virtuella evenemang och aktiviteter ska beskattas i Sverige om köparen finns här. När det gäller den reducerade skattesatsen vid försäljning av konstverk föreslås nuvarande begränsning, att försäljningen ska ske av upphovsmannen eller dennes dödsbo, tas bort. Skattesatsen 12 procent föreslås därmed gälla vid all försäljning av konstverk. Det föreslås dock att reducerad skattesats inte får tillämpas tillsammans med reglerna om vinstmarginalbeskattning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Laddar...