Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om miljökrav i offentlig upphandling - är styrningen mot klimatmålet effektiv? Skr. 2011/12:134

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Riksrevisionen överlämnade den 9 december 2011 granskningsrapporten "Miljökrav i offentlig upphandling – är styrningen mot klimatmålet effektiv?" till riksdagen. Regeringen överlämnade onsdagen den 18 april 2012 en skrivelse till riksdagen där regeringen redovisade sin bedömning av Riksrevisionens synpunkter.

Regeringen delar i huvudsak Riksrevisionens övergripande synpunkt. För att öka effektiviteten i arbetet med miljökraven i den offentliga upphandlingen måste man stärka styrningen.

Samtidigt lyfter regeringen fram några av de initiativ den tagit inom området. Två utredningar är på gång vilka ligger i linje med Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Inom EU arbetar man också med att utarbeta nya direktiv på upphandlingsområdet.

Regeringen menar att det är viktigt att både ta hänsyn till utvecklingen på EU-nivå och att vänta in betänkandena från de utredningar som just nu pågår.