Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om effektivitetsmätning som metod för att jämföra arbetsförmedlingskontor Skr. 2012/13:29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat Arbetsförmedlingens resurseffektivitet och hur regeringen styr Arbetsförmedlingens arbete för att åstadkomma en effektiv förmedlingsverksamhet.

Riksrevisionens beräkningar visar att ett flertal av arbetsförmedlingskontoren bedriver sin verksamhet resurseffektivt.

De slutliga prestationerna, exempelvis övergångar till arbete eller studier, skulle kunna öka med i genomsnitt 8 procent utan att mängden resurser förändras, vilket är något lägre eller i linje med tidigare studier.

Enligt Riksrevisionen tycks förbättringspotentialen huvudsakligen finnas i arbetsförmedlingskontorens inre arbete, såsom organisering, styrning och ledarskap.

Arbetsförmedlingen bör enligt Riksrevisionen ha goda möjligheter att ta till vara förbättringspotentialen genom ett internt utvecklingsarbete.

Riksrevisionen menar att det är viktigt att den information som Arbetsförmedlingen behöver för att kunna följa upp sin effektivitet samlas in, sammanställs och kvalitetssäkras på ett systematiskt sätt på kontorsnivå.

Regeringen förutsätter att Arbetsförmedlingen fortsätter utvecklingsarbetet med att ta till vara på den effektiviseringspotential som Riksrevisionen identifierat.

Regeringen kommer att noga följa det fortsatta arbetet. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...