Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationsutrustning i fordon Skr. 2012/13: 60

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisas regeringens åtgärder för att åstadkomma en mer trafiksäker användning av kommunikationsutrustning vid bilkörning, mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande om mobiltelefonanvändande vid bilkörning (bet. 2010/11:18, rskr. 2012/11:222).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...