Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna Skr. 2013/14:209

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Klimat för pengarna? Granskningar inom klimatområdet 2009–2012 (RIR 2013:19) samt vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.