Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan Skr 2017/18:219

Publicerad

Riksrevisionen har granskat om den av Sida finansierade tjänsteexport som svenska myndigheter utför i form av myndighetssamverkan har bidragit till att skapa förutsättningar för biståndseffektivitet vad gäller ägarskap och samordning samt verksamhetens regelefterlevnad i fråga om prissättning och upphandling.

Ladda ner:

Granskningen har redovisats i rapporten Sida-finansierad myndighetssamverkan – goda förutsättningar för biståndseffektivitet (RiR
2017:36).

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens
granskning samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av Riksrevisionens förbättringsförslag i granskningsrapporten.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är
slutbehandlad.

Laddar...