Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd till forskning och innovation Skr. 2018/19:23

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Trafikverkets stöd till forskning och innovation – beslutsunderlag, avtal och uppföljning (RiR 2018:16). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

Ladda ner: