Skrivelse från Utrikesdepartementet

Regeringens skrivelse om Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018 Skr. 2018/19:104

Publicerad

I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018. Skrivelsen omfattar säkerhetsrådets löpande arbete under perioden inklusive de frågor som behandlats. Därtill redogörs för regeringens utgångspunkter för Sveriges medlemskap, samt arbetsformer och initiativ kopplade till medlemskapet.

Ladda ner: