Skrivelse från Utrikesdepartementet

Återkallelse av proposition 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan Skr. 2018/19:149

Publicerad

Regeringen återkallar propositionen 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan.

Ladda ner:

Den 26 juli 2018 överlämnade regeringen propositionen 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan till riksdagen. Propositionen är remitterad till Utrikesutskottet.