Skrivelse från Utrikesdepartementet

Arbetet i frågor som rör Kina Skr. 2019/20:18

Publicerad

I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges förbindelser med Kina och för det förhållningssätt som regeringen arbetar efter i frågor som rör Kina, i ljuset av Kinas växande globala inflytande och de nya frågeställningar, möjligheter och utmaningar detta medför.

Ladda ner: