Regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om Trafikverkets drift och underhåll av järnvägar Skr. 2020/21:86

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Drift och underhåll av järnvägar – omfattande kostnadsavvikelser (RiR 2020:17). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

Ladda ner: